Politika privatnosti

UVJETI ZAŠTITE PODATAKA U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), pružatelj usluge skuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika/Klijenta na zakonit, pravedan i transparentan način, i to samo one podatke koji su neophodni za izvršavanje usluge dogovorene između Pružatelja usluge i Korisnika/Klijenta.

1. Vrste osobnih podataka koja se prikupljaju i obrađuju

“Osobni podatci” odnosi se na sve informacije koje se odnose na pravnu ili fizičku osobu čiji identitet je utvrđen ili može biti utvrđen; Korisnik/Klijent čiji identitet može biti utvrđen je fizička ili pravna osoba koja može izravno ili neizravno biti identificirana, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podatci o lokaciji, OIB, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više faktora koji čine fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Za pristup uslugama putem stranice nije potrebna registracija ili kreiranje korisničkog računa putem kojih bi se otkrili osobni podatci. Ako Korisnik/Klijent želi kontaktirati Pružatelja usluge ili poslati upit vezano uz neku od usluga ili drugu vrstu suradnje, za obradu prijave ili upita potrebni su osobni podatci i/ili zakonski određeni podatci koje mora sačinjavati svaka ponuda i/ili račun ili bilo koji drugi dokument za ostvarivanje suradnje. U tom slučaju potrebno je poslati ili na drugi način otkriti ime, prezime, e-adresu, broj telefona, OIB, te podatke ili dokumente koji se odnose na vrstu usluge ili suradnje. Ako Korisnik/Klijent odluči ne poslati ili otkriti te podatke, Pružatelj usluge neće moći odgovoriti na upit ili zahtjev fizičke ili pravne osobe. Osobni podatci obrađuju se isključivo za svrhe o kojima je Korisnik/Klijent obaviješten i sakupljaju su u trenutku sakupljanja podataka.

Voditelj obrade je osoba koja je ovlaštena za predstavljanje tvrtke Conexus d.o.o. i Korisnik/Klijent joj može uputiti sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka na info@impakt.agency ili putem pošte na Conexus d.o.o., Bujska 20, 51000 Rijeka.

2. Uporaba osobnih podataka

Osobni podatci upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti Pružatelja usluge ili za tehničke svrhe pri administraciji web stranice, korisničkog računa Korisnika/Klijenta, u komunikaciji s Korisnikom/Klijentom i pri izradi bilo kakvih statističkih podataka, ponuda, računa, ugovora, prilikom obrade dokumentacije koja se dostavlja na grafički dizajn, web dizajn, prijevod, obradu dokumenata, dizajn proizvoda, digitalni marketing, optimizaciju za tražilice, fotografiranje, produkciju, snimanje audiovizualnog zapisa ili bilo koju drugu uslugu Pružatelja usluge. Kod produkcijskih usluga snimanja reklama ili drugih promotivnih audiovizualnih zapisa Korisnik/Klijent daje na korištenje sve potrebne informacije i podatke, vizualne grafičke materijale i sve ostalo što je potrebno za realizaciju i javno predstavljanje audiovizualnog zapisa bilo koje vrste. Ugovaranjem suradnje na završetku takvog projekta Korisnik/Klijent daje pravo na javno prikazivanje takvog audiovizualnog djela čiji je vlasnik autorskog prava Impakt.Agency. Također, omogućuje Impakt.Agency da javno izloži logotip klijenta u svrhu reference za suradnju kod bilo koje ostvarene suradnje. Osobne informacije niti u kojem slučaju neće biti otkrivane trećim stranama osim uz izričitu suglasnost Korisnika/Klijenta. Pružatelj usluge neovisno odlučuje o tome koji podatci će mu biti potrebni za izvršavanje usluge. U slučaju da podatci ne budu ustupljeni, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći izvršiti svoje obveze i ostvariti poslovni odnos s Korisnikom/Klijentom.

Korisnik/Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti od Pružatelja usluge pristup svojim osobnim podatcima, ispravak svojih osobnih podataka ili brisanje svojih podataka.

Zahtjeve za pristup podatcima, ispravak ili brisanje osobnih podataka Korisnik/Klijent može uputiti putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na adresu info@impakt.agency. Ti zahtjevi mogu sadržavati zahtjev za pružanje informacija o tome na koji način Pružatelj usluge obrađuje podatke, za koju svrhu, odnosno Korisnik/Klijent zahtjevom može tražiti da se podatci izmjene ili ažuriraju ako su netočni ili nepotpuni, te za brisanje podataka. Pružatelj usluge je obvezan obraditi takav zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika/Klijenta.

3. Privola

Pri dogovaranju poslovnog odnosa s Pružateljem usluge, kao i kod slanja općih upita, zahtjeva za ponudu ili ponude usluge, Korisnik/Klijent koji je fizička ili pravna osoba daje privolu Pružatelju usluge za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva a to su ime i prezime, email adresa, OIB, adresu, tj. sve one podatke koje su zakonski zahtjevani da bi se mogao izraditi pravno valjani račun/ponuda/ugovor, grafički dizajn, web dizajn, prijevod, obrada dokumenata, dizajn proizvoda, digitalni marketing, optimizacija za tražilice, fotografiranje, produkcija, snimanje audiovizualnog zapisa ili bilo koja druga usluga kako bi Pružatelj usluge mogao dostaviti traženu ponudu/račun/ugovor za usluge ili slično. U slučaju dostave bilo kakvog papirnatog materijala, naročito kod prijevoda ovjerenog od strane sudskog tumača koji se dostavlja u originalu koristimo i podatke o poštanskoj adresi Korisnika/Klijenta/primatelja.

Prilikom traženja informacija o uslugama Korisnik/Klijent koji je privatna ili pravna osoba daje privolu Pružatelju usluga za korištenje osobnih podataka za izradu ponude ili narudžbe bilo koje usluge za jedan ili više dokumenata koje Korisnik/Klijent dostavlja bilo putem email adrese, poštanske adrese, putem bilo kojih od kanala društvenih medija (Facebook, Instagram, LinkedIn i sl.) ili sličnih portala. Korisnik/Klijent daje privolu da dostavljene osobne podatke trajno pohranjujemo u naš sustav u svrhu dodatnog budućeg informiranja Korisnika/Klijenta o novim ili izmijenjenim uslugama, ponudama ili cijenama Pružatelja usluga. Također, objavom oglasa za otvorena radna mjesta oglašena preko digitalnih kanala preko društvenih mreža, na web stranici Pružatelja usluga ili na odgovarajućim portalima za objavu otvorenih radnih mjesta, Korisnici/Klijenti koji su pravne ili fizičke osobe koji svoje prijave na otvorena radna mjesta, koje uključuju i životopise s osobnim podatcima, šalju emailom, kanalima društvenih mreža ili putem poštanskih usluga koji žele ostvariti suradnju s Pružateljem usluga daju privolu za korištenjem njihovih osobnih podataka koji su zakonski nužni za sklapanje ugovora o suradnji ili pružanju bilo kakve usluge od strane Pružatelja usluge. Takvi osobni podatci se trajno čuvaju u našem sustavu kako bi mogli ostvariti dodatnu suradnju i kontakte za buduće poslove.

4. Prigovor

U slučaju da sumnja na zlouporabu ili uskraćivanje podataka, Korisnik/Klijent ima pravo uputiti prigovor Pružatelju usluga na email: info@impakt.agency

5. Brisanje osobnih podataka

Korisnik/Klijent ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka od Pružatelja usluge. Takav zahtjev može uputiti putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na adresu info@impakt.agency. Pružatelj usluge obvezan je obraditi taj zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika/Klijent. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljinom obradom i o tome obavijestiti Korisnika/Klijenta. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku/Klijentu zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku/Klijentu snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili eventualnu štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik/Klijent biti odgovoran za sve troškove koji su nastali kod Pružatelja usluge.

Kada Korisnik/Klijent zatraži brisanje bilo kakvih njegovih podataka odmah se trajno brišu svi prikupljeni podatci o Korisniku/Klijentu.

7. Bilten

Davanjem privole za obradu osobnih podataka Korisnika/Klijenta koji je pravna ili fizička osoba a u svrhu izrade ponude/računa/ugovora za bilo koju drugu uslugu Pružatelja usluge Korisnik/Klijent daje privolu i pristanak za slanje emailom newslettera/biltena/obavijesti o uslugama, novostima i promjenama u cijenama Pružatelja usluga, posebnim ponudama, novim uslugama, zakonskim izmjenama, čestitkama, humanitarnim akcijama, nagradnim natječajima i ostalim aktivnostima Pružatelja usluga, kao i zanimljive članke, stručne savjete i druge relevantne sadržaje koje objavljujemo na našim internet stranicama preko vlastitog email sustava Pružatelja usluga ili korištenjem drugih online sustava za grupno slanje email poruka. Primatelj/Korisnik/Klijent newslettera/biltena/obavijesti Pružatelja usluga ima pravo u svakom trenutku zatražiti brisanje s liste primatelja Pružatelja usluga newslettera/biltena/obavijesti korištenjem poveznice za odjavu u bilo kojem newsletteru/biltenu/obavijesti kojeg dobijete od nas (na dnu stranice) ili slanjem zahtjeva za brisanje podataka na info@impakt.agency. Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera/biltena/obavijesti Impakt.Agency koristi Mailchimp platformu ili neku drugu platformu u budućnosti, koja je sukladno ugovoru s Pružateljem usluga izvršitelj obrade te postupa isključivo po našem nalogu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka.

6. Automatsko bilježenje informacija (informacije koje nisu osobne prirode)

Svaki pristup stranicama Pružatelja usluge automatski bilježi neke informacije opće prirode koji se ne smatraju osobnim podatcima (korisnikov/klijentov preglednik, broj posjeta, posjećene stranice, prosječno vrijeme posjeta po stranici). Informacije prikupljene na ovaj način važne su za Pružatelja usluge jer se koriste za mjerenje interesa za sadržaj stranice, za poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva. Te informacije se ne prosljeđuju trećim stranama.

8. Kolačići

Stranice Pružatelja usluge koriste takozvane cookies – kolačiće – podatke koje internetski poslužitelj (eng. web server) šalje programu za pretraživanje interneta (eng. browser), koje isti zapisuje na disk lokalnog računala. Kolačići su male pasivne tekstualne datoteke i nalaze se u memoriji preglednika kada je aktivan, odnosno u posebnom direktoriju tvrdog diska (Temporary Internet Folder) kada je preglednik isključen. Kolačići se koriste za održavanje informacija o stanju dok se krećete po različitim stranicama ili se vraćate na neko web-mjesto.
Kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke i ne mogu se koristiti za pokretanje programa ili prijenos virusa na Vaše računalo. Kolačići ne djeluju na sustav maliciozno. Oni nisu programi, niti plug-inovi, niti spam (neželjena pošta). Ne šire viruse i nisu virusi. Ne čitaju podatke na Vašem računalu kako bi ih proslijedili trećoj strani. Potpuno su bezopasni, a bez njih neke složene web-aplikacije ne mogu raditi.

Stranice Pružatelja usluge povezane su sa sustavom za statistiku Google Analytics i za izradu statistike traže kolačiće trećih strana u sustavu Google Analytics. Podatci o tome na koji način korisnici koriste naše stranice mogu s vremena na vrijeme biti prikupljeni s pomoću drugih alata sličnih Google Analyticsu. Ako se ne slažete s njihovim korištenjem, jednostavno možete obrisati ili onemogućiti kolačiće na svoj računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika. S obzirom na to da je svrha kolačića unapređenje korisničkog iskustva, vodite računa o tome da brisanjem ili onemogućivanjem kolačića možete onemogućiti i neke funkcionalnosti stranice ili izgled stranice u pregledniku.

9. Sigurnost

Pružatelj usluge poduzima sve dostupne mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Osobni podatci Korisnika/Klijenta sustavno se štite od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.